Project Description

CASE: LÄHITAPIOLA POHJOINEN

Yritys- ja maatilamyynti nousuun

”Rakensimme sparraten Kulmian kanssa johtamisen ja asiakastyön mallit. Saimme paljon käytännön apuja kuinka mallit viedään arkeen. Ja mikä tärkeintä: Ei hypetystä vaan pitkäjänteistä kehitystyötä. Kulmiasta ollaan yhteydessä, vaikka hankkeita ei juuri olekaan menossa – se on aitoa kumppanuutta.”

LÄHITAPIOLA POHJOINEN
LIIKETOIMINTAJOHTAJA
Ilkka Herva
+358 40 587 7467
ilkka.herva@lahitapiola.fi

”Rakensimme sparraten Kulmian kanssa johtamisen ja asiakastyön mallit. Saimme paljon käytännön apuja kuinka mallit viedään arkeen. Ja mikä tärkeintä: Ei hypetystä vaan pitkäjänteistä kehitystyötä. Kulmiasta ollaan yhteydessä, vaikka hankkeita ei juuri olekaan menossa – se on aitoa kumppanuutta.”

LÄHTÖTILANNE

  • Yritys-ja maatilamyynti ei ollut myynnin tavoitevauhdissa. Johtaminen ja asiakastyö vaati lisää systematiikkaa.
  • Esimiestyöhön kaivattiin enemmän valmentavaa otetta ja kykyä käyttää osallistamisen menetelmiä.

LÄHITAPIOLA POHJOINEN
LIIKETOIMINTAJOHTAJA
Ilkka Herva
+358 40 587 7467
ilkka.herva@lahitapiola.fi

TEKEMINEN

KONSULTOINTI

Yritys-ja maatilaliiketoiminnalle rakennettiin uusi johtamismalli alueyhtiön johdon ja liiketoiminnan johtoryhmän kanssa työpajoissa. Malli sisälsi mm. tavoitteiden, myyntisuunnitelmien, seurantamallien sekä palaveri- ja keskustelukäytäntöjen täsmentämisen.

Myynnin johtoryhmän kanssa toteutettiin seurantatyöpaja, jossa kirkastettiin mm. reagointimalleja.

Täsmennettiin myynnin asiakaskohtaamismallia.

VALMENNUS

Järjestettiin yritys- ja maatilamyyjien valmennuspajat, joissa kaikki myyjät valmennettiin toteuttamaan sovittuja toimintamalleja.

Liiketoimintajohtajan kanssa toteutettiin oma henkilökohtainen valmennusohjelma.

Toteutettiin myynnin johtoryhmän jäsenten henkilökohtaiset valmennuskeskustelut.

Yhteydenpito johtoryhmän jäseniin oli tiivistä valmennuspajojen välillä mm. Skype-keskustelujen kautta.

TULOKSET!

  • Rakennettiin selkeä ja tavoitteellinen yritys-ja maatilamyynnin johtamismalli.
  • Myynnin johtoryhmä sai konkreettisia työkaluja oman johtamisen kehittämiseen.
  • Yritys- ja maatilamyynti kääntyi selkeään kasvuun.

KYSY LISÄÄ

Ara Hopia
Ara HopiaToimitusjohtaja, partneri