Case: Metsä Group

Johtamisen kansainvälinen
Booster-valmennusohjelma

“Kulmiaan on voinut luottaa, asiat hoituu kuten sovittu. Kalle on kuunnellut aidosti ja haluaa kehittää ohjelmaa. On tärkeää, että ohjelmassa on sama valmentaja, joka tuntee vaiheet ja tavoitteet. Kyvykkyys johdattaa keskusteluun ja ylläpitää sitä on ammattimaista. Hyvä sparrailukumppani.”

Niina Salminen, HRD Manager, Metsä Group

Metsä Group

Metsä Group näyttää biotalouden suuntaa. Yhtiö investoi kasvuun, biotuotteiden kehittämiseen ja fossiilittomaan tulevaisuuteen. Tuotteiden raaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Liiketoiminta keskittyy metsäteollisuuden kasvualoihin: puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja tiivispapereihin.

Metsä Groupin vuotuinen liikevaihto on noin 5,5 miljardia euroa, ja se työllistää noin 9 200 henkilöä kaikkiaan 30 maassa. Kansainvälisen konsernin juuret ovat suomalaisessa metsässä – emoyritys on noin 100 000 metsänomistajan Metsäliitto Osuuskunta.

Kulmialla ja Metsä Groupilla on ollut yli seitsemän vuoden ajan jatkuva yhteistyö.

CASE: Johtamisen kansainvälinen Booster-valmennusohjelma

Lähtötilanne

Tavoitteena yhdistää eri liiketoiminta-alueita, jalkauttaa strategiaa päivittäiseen tekemiseen, kehittää suorituskykyä ja johtamista. Lisäksi halutaan syventää oman liiketoiminta-alueen ymmärrystä ja samalla syventää koko Metsä Groupin yhteistä arvoketjun ymmärrystä.

Mitä tehtiin?

 • Suunniteltiin ja toteutettiin englanninkielinen Booster-valmennusohjelma avainhenkilöille ja vaativissa asiantuntijatehtävissä toimiville. 
 • Mukana 5 eri liiketoimintaa – 5 eri projektiryhmää.
 • Kolme 2,5 päivää kestävää moduulia, ryhmien projektityöt, pienryhmien sparraukset Teamsillä, projektitöiden esittely.
 • Teemat:
  1. Strategia ja strategian jalkauttaminen
  2. Suorituskyvyn johtaminen ja parantaminen
  3. Asiakkuudet ja arvon luominen
 • Valmennuspäivien välissä pidettiin pienryhmäsparrauksia ja tehtiin projektitöinä liiketoiminnoista nousevia todellisia caseja. Lopuksi projektityöt esiteltiin omissa liiketoiminnoissa.

Tulokset

 • Booster-ohjelma on Metsä Groupissa sisäisesti tunnettu ja pidetty, vuosittain pidettävä liiketoiminnan ja johtamisen valmennusohjelma, johon halutaan hakea mukaan.
 • Lisääntynyt ymmärrys koko organisaatiossa ja liiketoiminta-alueilla, miten voidaan vaikuttaa suorituskykyyn, kannattavuuteen ja luoda asiakkaille arvoa pidemmällä aikavälillä.
 • Osallistujat ovat saaneet viitekehyksiä ja näkökulmia oman työnsä tarkasteluun. He pystyvät myös soveltamaan valmennuksen oppeja konkreettisesti jo heti projektitöiden edistyessä ja arjessa.
 • Valmennuksessa on saatu henkilökohtaista palautetta, missä osallistuja menee omassa johtamisessaan ja missä voisi itseään kehittää.
 • Metsä spirit – Valmennuksen aikana syntynyt ryhmäytyminen laajentaa omia sisäisiä verkostoja, yhteydenpito ja kollegojen kesken sparrailu ja parhaiden käytäntöjen jako jatkuu myös arjessa.