Project Description

CASE: NORDEA

Tunnetta, tuloksia ja laatua ajanvaraussoittamiseen ja verkkoneuvotteluiden myymiseen!

”Ammattimaisella otteella saatiin vaikuttavia tuloksia aikaan.”

NORDEA
ALUEEN VARAJOHTAJA,
NORDEA, KANTA-HELSINKI
Jukka Haimi
+358 7469 221 684
jukka.haimi@nordea.fi

”Ammattimaisella otteella saatiin vaikuttavia tuloksia aikaan.”

LÄHTÖTILANNE

 • Verkkoneuvotteluiden osuus haluttiin nostaa 25 prosenttiin kaikista tapaamisista.
 • Soittotyön sisältö ja toimenpiteet haluttiin muuttaa tukemaan etätapaamisen strategiaa.

NORDEA
ALUEEN VARAJOHTAJA,
NORDEA, KANTA-HELSINKI
Jukka Haimi
+358 7469 221 684
jukka.haimi@nordea.fi

TEKEMINEN

VALMENNUS

Johdon ja myyjien kanssa perehdyttiin valmentavan myynnin johtamisen perusteisiin jonka jälkeen käytännön valmennus toteutettiin todellisissa asiakastilanteissa.

Valmennuksessa keskityttiin:

 • Kääntämään F2F- ja puhelintapaamiset hyötyjen kautta verkkoneuvotteluiksi.
 • Innostamaan myyjät uudenlaiseen tekemiseen.
 • Oivalluttamaan esimiehet valmentamaan soittotyötä ja verkkotapaamisten sopimista.
 • Linkittämään asiakasnäkökulma ja tunnetilat neuvotteluihin.
 • Verkkoneuvottelumallissa tarvittaviin sekä vältettäviin toimenpiteisiin.
 • Miten asiakkaat saadaan valmistautumaan ja sitoutumaan paremmin tuleviin tapaamisiin.

TULOKSET!

 • Verkkotapaamisten osuus nousi 30-40 prosenttiin kaikista tapaamisista.
 • Tapaamismäärät ja aktiviteetti nousivat huomattavasti.
 • Asiakkaiden tapaamisten paikallesaapumisaste nousi lähes 100 prosenttiin.
 • Esimiehet oivalsivat mitä muutosvaatimuksia verkkotapaamisstrategia asettaa heidän johtamis- ja valmentamistyölleen.

KYSY LISÄÄ

Tuomas Timonen
Tuomas TimonenSeniorikonsultti