Project Description

CASE: SUCROS GROUP

Valmentava johtaminen uuden kulttuurin ajurina!

Parasta johdon ja esimiesten valmentamista, mihin olen pitkän urani aikana osallistunut. Saimme paljon konkreettisia työkaluja arjen johtamistyöhön.

SUCROS OY, Suomen Sokeri Oy
Toimitusjohtaja
Matti Sipilä

Parasta johdon ja esimiesten valmentamista, mihin olen pitkän urani aikana osallistunut. Saimme paljon konkreettisia työkaluja arjen johtamistyöhön.

LÄHTÖTILANNE

  • Lähiesimiestyön perusteet: palautteenanto, päivittäisjohtaminen ja palaverikäytännöt oli saatava toimimaan arjessa.
  • Esimiestyöhön kaivattiin valmentavaa otetta ja kykyä käyttää osallistamisen menetelmiä.

SUCROS OY,
SUOMEN SOKERI OY

Toimitusjohtaja
Matti Sipilä

TEKEMINEN

TUTKIMUS

DiSC-profiilien laatiminen johtoryhmälle ja 40 lähiesimiehelle.

KONSULTOINTI

Johtoryhmän jäsenille toteutettiin nelivaiheinen työpaja, jossa käytiin läpi valmentavan johtamisen elementit ja fasilitoinnin keskeisimmät menetelmät.

Joryn työpajoissa perehdyttiin lisäksi yrityskulttuurin rakentumisen vaiheisiin.

Johtoryhmän keskinäistä kommunikointia treenattiin hyödyntäen DiSC-profilointia.

VALMENNUS

Valmentava lähiesimies -kehitysohjelma 40 esimiehelle ja johtoryhmän jäsenille.

Valmentavan esimiestyön perusteet ja niiden harjoittelu käytännön työkalujen avulla.

Erilaisten ihmisten johtaminen DiSC-profiileja hyödyntämällä.

Osallistamis- ja fasilitointi-menetelmien harjoituttaminen.

Johtoryhmän ja esimiesten tiimien yhteisten pelisääntöjen laatiminen.

Johtoryhmän valmennusten välissä joryn jäsenten henkilökohtaista valmentamista.

TULOKSET!

  • Johtoryhmä ja esimiehet saivat konkreettisia työkaluja oman johtamisen kehittämiseen.
  • Sucros Groupissa otettiin iso askel eteenpäin perinteisestä esimiestyöstä kohti valmentavaa esimiestoimintaa.
  • Henkilöstö osallistuu nyt aiempaa paremmin oman työnsä kehittämiseen ja tuo omia ideoitaan aktiivisesti esiin.

KYSY LISÄÄ

Ara Hopia
Ara HopiaToimitusjohtaja, partneri