IHMISET

KRISTA VIHANTOMAA

Tietomuotoilija, laadulliset analyysit ja ymmärrys

YDINOSAAMINEN

Laadullisten haastattelujen toteuttaminen
Laadullisten vastausten analysoiminen ja tiedon kiteyttäminen
Tutkimustiedon raportointi ja asiakas- ja henkilöstöymmärryksen luominen

HARRASTUKSET

Liikunta eri muodoissa, kokkaus

Krista Vihantomaa

INFO

Sähköposti: krista.vihantomaa@mainidea.fi

LinkedIn

Koulutus:

  • Yleisen ja aikuiskasvatustieteen maisterivaiheen opiskelija
  • KK, Kasvatustieteen kandidaatti (yleinen ja aikuiskasvatustiede)