Hyvin ajankohtaisen aamutilaisuuden puheenvuoroissa selvitettiin mitä tekoäly, älykäs automaatio ja robotiikka ovat ja minkälaisia mahdollisuuksia ne tarjoavat. Puheenvuorot herättivät paljon keskustelua tekoälyn vaikutuksesta tulevaisuuden työlle ja työn johtamiselle, RPA -prosessin vaiheista, automatisoitavien prosessien löytämisen haasteesta sekä älyteknologioiden aiheuttamista konkreettisista mahdollisuuksista yrityksille.

Organisaation ja johtajien on muututtava maailman mukana ja kyseenalaistettava omaa ajatteluaan, uskomuksiaan sekä totuttuja toimintatapoja. Uusien kokonaisuuksien hahmottaminen ja uuden suunnan visualisointi ovat avain tulevaisuuden menestykselle. Kysymyksen asettelun ei pitäisi olla ”mitä voimme automatisoida” vaan pitäisi miettiä kriittisesti ”miksi teemme tätä manuaalisesti”.

Vaikka rutiinitehtävät siirtyvätkin koneille, tulee johtaminen keskittymään ihmisiin – yksilöihin, yksilön kehitykseen ja henkilökohtaiseen työn merkityksellisyyteen.