Johtaminen

Johtaminen on perustyötä, johon johtajalla on oltava aikaa

Moderni yritys määrittelee, mitä hyvä ja laadukas johtaminen yhtiössä tarkoittaa. Käytännössä johtajan ja johtamisen tehtäviä ja rooleja joudutaan pohtimaan ja haastamaan jatkuvasti. Tästä huolimatta, yhä edelleen, johtaja saattaa sanoa, että hänellä ei ole aikaa johtaa.

Kun johtaminen puretaan käytännön arkiseen työhön ja mietitään sen kaikkein keskeisin tehtävä, mikä se on? Moni on valmis sanomaan, että johtamisessa keskeisintä on saada johdettavat osallistumaan yhteiseen tekemiseen.

Mutta mitä osallistaminen käytännössä tarkoittaa? Miten johtaja ja johtaminen rohkaisevat siihen parhaiten?

Liian monen yrityksen arkea on ikävä kyllä edelleen johtamisen, etenkin laadukkaan johtamisen, puute.

Kulmian seniorikonsultilla Tuuli Harjulla on tapana johtajia ja esimiehiä valmentaessaan kysyä, mikä on päivittäisen johtamisen este.

Vastaukseksi tulee 99 prosentin varmuudella, että ajan puute.

Harju ymmärtää kiireen, onhan tekemistä paljon. Tulipaloja on päivän aikana sammutettaviksi lukuisia, ja järjestelmällinen johtaminen voi jäädä jalkoihin.

Tästä huolimatta hän huomauttaa, että johtajan tehtävä on johtaa ja innostaa porukkaansa tekemiseen.

Tämä yleisesti ymmärretään. Sen jälkeen kuitenkin seuraa lause ”mutta kun ei ole aikaa johtaa”.

Harju kysyy, hyväksyisimmekö sen, jos maalarilla ei olisi aikaa maalata? Voiko perustehtävän, tässä yhteydessä johtamisen, jättää suorittamatta sillä perusteella, että ei ole aikaa?

Eikö perustehtävä ole tärkein tehtävä? Ei maalarikaan voi ilmoittaa, että ei ollut aikaa maalata – vaikka siitähän hänelle maksetaan!

Tärkeä osa johtamista on, että johtajilla ja esimiestehtäviä tekevillä on yhteinen ymmärrys siitä, mitä pitää tehdä, toisin sanoen mikä on yhteinen tapamme toimia ja johtaa.

Siitä on hyvä aloittaa.

Johtaminen on kuuntelua, keskustelua ja innostamista

Kulmian toimitusjohtaja Ara Hopia sanoo, että päivittäisen johtamisen onnistumisen ratkaisee, onko johtajalla kiinnostusta yrityksen arkiseen työhön. Onko kulttuuri keskusteleva, sparraavatko ihmiset toisiaan?

Hopian mielestä johtamista ja johtajuutta pohdittaessa unohdetaan aivan liian usein innostus ja intohimo. Pohtiiko tiukan kalenterin raskauttama johtaja ylipäätään, kuinka yhteisöön luodaan innostuksen ja intohimon ilmapiiri?

– Vai tyydymmekö tavoittelemaan harmonista yhteisöä, joka saa työtyytyväisyysmittauksissa korkeita arvosanoja ja jonka saavutukset jäävät kuitenkin keskinkertaisiksi?

Henkilöstömittauksissa innostus ja intohimo eivät ole keskiössä, vaikka erityisesti kansainvälisissä yrityksissä intohimo mainitaan arvoissa asti.

Tiimi ei puhku innostusta, jos esimies ei näytä esimerkkiä. Johtamisen perustukipilareita on kuunteleminen. Jotta ihmiset saadaan rohkaistua innostumaan, pitää heidän mukanaan iloita menestyksestä ja välillä visioida jopa mahdottomalta tuntuvia.

Johtaminen onnistuu myös etänä

Etätyön yleistyessä on yhä tähdellisempää pohtia, kuinka johtaminen varmistetaan tilanteissa, joissa henkilöstö levittäytyy jopa eri mantereille.

Kulmian seniorikonsultti Kai Rustholkarhu huomauttaa, että etäjohtaminen on suunniteltava etukäteen.

Virtuaalisten työkalujen ansiosta vuorovaikutus voi säilyä läheisenä. Videoneuvotteluohjelmissa on useita vuorovaikutteisia ominaisuuksia, mutta työkalut itsessään eivät kuitenkaan ole se tärkein asia. Tärkeintä on, että johtajalla on etäjohtamisessakin osallistava asenne.

Virtuaalistenkin kokousten teho lisääntyy, kun niihin lisätään vuorovaikutusta.

Kun suunnitelmat on hyväksytty, voidaan jatkaa edelleen virtuaalista vuorovaikutusta ja harjoitella tavoitteisiin pääsyä yhdessä.

Rustholkarhu luettelee, että niin myyntitilanteet, yhteistyöehdotuksen esittelyt kuin kaupan päättäminen voidaan treenata virtuaalisesti yhdessä.

Kun osaamista jaetaan, tavoitteesta tulee yhteinen ja yhteishenki paranee.

Johtajalla on omaa etätiimiään valmentaessaan käytössään virtuaalisia työkaluja fläppitauluista alkaen.

Kun etäpalavereissa käydään läpi aitoja asiakastilanteita sekä keskustellaan haasteista ja onnistumisista virtuaalisesti yhdessä, ollaan johtamisen ytimessä, Rustholkarhu summaa.

Tutustu muihin artikkeleihimme

Asiakaskokemus

Asiakaskokemus

Mitä hyvä asiakaskokemus tarkoittaa käytännössä? Paitsi pienistä yksityiskohdista, asiakaskokemus syntyy hyvin pitkälle yksittäisten ihmisten käytöksestä. On tärkeää, että asiakkaalle syntyy tunne myönteisestä kohtaamisesta alusta asti.

Johtaminen

Johtaminen

Moderni yritys määrittelee, mitä hyvä ja laadukas johtaminen yhtiössä tarkoittaa. Käytännössä johtajan ja johtamisen tehtäviä ja rooleja joudutaan pohtimaan ja haastamaan jatkuvasti. Tästä huolimatta, yhä edelleen, johtaja saattaa sanoa, että hänellä ei ole aikaa johtaa.

Myynti

Myynti

Myynti on työtä, joka kuuluu jokaiselle. Myyntityötä on kehitettävä aktiivisesti, mutta mistään rakettitieteestä ei ole kyse. Menestymisen kannalta ratkaisevaa on, että johto ymmärtää myynnin ja asiakastyön merkityksen.

Strategia

Strategia

Strategia on mutta käytäntö takkuaa. Missä silloin vika? Hienoinkaan strategia ei onnistu, ellei se ota huomioon yrityskulttuuria ja oman väen näkemyksiä strategian tavoitteista ja keinoista saavuttaa ne.

Esimiestyö

Esimiestyö

Esimiestyö on esimiestyötä, oli kyseessä kolmen hengen tiimin vetäminen tai suuren pörssiyrityksen toimitusjohtajan työ. Ja joka paikassa esimiestyö on äärimmäisen tärkeää.

Jäikö kysyttävää tai kommentoitavaa?

Ota yhteyttä artikkelissa mainittuihin valmentajiimme

Ara Hopia
Ara HopiaToimitusjohtaja, partneri
Tuuli Harju
Tuuli HarjuSeniorikonsultti
Kai Rustholkarhu
Kai RustholkarhuSeniorikonsultti

Tutustu Kulmian palveluihin

Strategia

Strategiassa on ennen kaikkea kyse kirkkaista ydintavoitteista. Ei sen vaikeammista asioista.

Autamme johtoryhmää rakentamaan ymmärrettävän strategian ja tarvittavat toimintamallit. Mittaamme, kuinka strategia toimii arjessa – niin henkilöstön kuin asiakkaiden joukossa. Olemme myös kokeneita liiketoiminnan kasvuohjelmien rakentajia.

Tartumme rohkeasti yrityksenne visioon ja tavoitteisiin, joita uskallamme tarvittaessa myös ravistella.

Johtaminen

Itseohjautuvatkin työntekijät ja tiimit tarvitsevat johtamista.

Mittaamalla yrityksen sisäistä toimintaa löydämme johtamisen punaisen langan. Rakennamme kanssanne tehokkaamman tavan johtaa, jonka viemme yhdessä osaksi arkea.

Menestys syntyy arjessa. Kehitämme yrityksenne johtamistaitoja ja tarjoamme henkilökohtaista tukea johtajille ja esimiehille.

Myynti ja asiakaskokemus

Myynti on ennen kaikkea vahvan asiakaskokemuksen synnyttämistä.

Mittaamalla yrityksenne asiakaskohtaamista, pystymme rakentamaan selkeät mallit kohti tuloksellisempaa myyntityötä. Varmistamme, että mallit viedään arkeen kulkemalla mukananne aidoissa asiakaskohtaamisissa.

Jokaisessa asiakaskohtaamisessa piilee mahdollisuus – me autamme hyödyntämään nämä mahdollisuudet.