Terhi Väistö

Terhi Väistö
YDINOSAAMINEN

Laadullisen ja määrällisen tutkimuksen soveltaminen, suunnittelu, toteutus ja raportointi
Syvällinen asiakasymmärrys ja asiakaskokemuksen tutkiminen
Tutkimustulosten analyysi ja johtopäätökset
Tutkimuksen pohjalta syntyneen ymmärryksen vieminen käytännön kehittämistyöhön
Yhteiskehittäminen ja asiakasprojektien hallinta

HARRASTUKSET

Opiskelu ja lasten kanssa touhuaminen.

KOULUTUS

Kauppatieteiden tohtori (markkinointi & kuluttajakäyttäytyminen), Valtiotieteiden maisteri (käytännöllinen filosofia, valmistuminen 2024)