Kulmian ja Ionan kasvuseminaari kokosi satoja yrityspäättäjiä pohtimaan digin hyödyntämistä

Kulmian ja Ionan yhdessä PK-yrityksille järjestämä Kasvuvirtaa digistä -seminaari järjestettiin 21.4.2021. Mukana oli satoja yrityspäättäjiä kuuntelemassa kasvutarinoita ja pohtimassa miten digiä voidaan hyödyntää. Ohessa seminaariesitysten keskeiset nostot ja materiaalit.

Meidän kasvutarina, CASE iLOQ
Heikki Hiltunen, toimitusjohtaja

iLOQilla on tehty johtotasolla päätös siitä, kuinka saavuttaa kannattavaa kasvua toteuttamalla vahva digitaalistrategia. Digitaalisuuden kulmakivet:

 • Digitaalisen markkinoinnin kattava käyttöönotto ja optimointi
 • Huippumodernit myyntityökalut
 • Yksi työkalupakki iLOQ-kumppaneille – iLOQ Partner -portaali
 • Digitaaliset palvelut loppuasiakkaille

Esitysaineisto iLOQ Hiltunen (PDF)

Haastattelimme PK-yritysten johtoa: miten digiä hyödynnetään markkinoinnissa ja myynnissä?
Heli Koivu, tutkimusjohtaja, Kulmia Insight

Kulmia Insight teki maalis-huhtikuussa PK-yritysjohdon teemahaastattelut, jossa saatiin näkökulmia myynnin digitalisaatioon. Johtopäätökset:

 • Edelläkävijät miettivät isosti
 • Kokeileminen voi olla avain uskallukseen
 • Ihminen tarvitsee ihmistä tulevaisuudessakin

Esitysaineisto PK yritysten digitalisaatio tutkimustulokset 2021 04 21 (PDF)

Vielä ehdit digijunaan! – Miten digistä vauhtia PK-yritysten kasvuun?
Jens Mattsson, strategiajohtaja, Iona
Ara Hopia, perustaja, Kulmia

“Jokainen yritys tarvitsee Digikehityksen tiekartan, jossa kuvattava lyhyen, keskipitkän ja pitkän tähtäimen tekemiset.”

Kasvuvirtaa digistä esitys Ara Hopia Jens Mattson (PDF)

Meidän kasvutarina, CASE Framery
Ilkka Kaikuvuo, Co-founder
Tuukka Oksala, Sales Director – APAC

Frameryn avaimet digitaaliseen kasvuun:

1. Viestintä ja yrityskulttuuri (Slack)
2. Toimiva CRM (Salesforce)
3. Online-tuotekonfiguraattori & jälleenmyyjien portaali
4. Digitaalinen myynti

Esitysaineisto Framery Kaikuvuo Oksala (PDF)

Meidän kasvutarina, CASE FiksuRuoka.fi
Juhani Järvensivu, toimitusjohtaja

Fiksuruoan menestystekijät:

 • Ihmiset ja tiimi
 • Dataan pohjautuva päätöksenteko ja jatkuva testaaminen
 • Megatrendien hyödyntäminen
 • Talon sisällä hankintaketjun hallinta, markkinointi ja verkkokaupan kehittäminen. Logistiikka on ulkoistettu.

Esitysaineisto Fiksuruoka Järvensivu (PDF)

Meidän kasvutarina, CASE Kaalimato.com
Mikko Rosén, toimitusjohtaja

“Toimimme sensitiivisellä alalla, joten emme kerää asiakkaistamme tarkkaa tietoa. Tämän vuoksi verkkokaupassamme jatkuva testaaminen on erittäin tärkeää konversion kasvattamiseksi.”

Meidän kasvutarina, CASE Bo LKV
Tuomo Räsänen, toimitusjohtaja

Bo:lla digitaalisuus on vahvasti arjessa:

 • Sosiaalinen media on jokaisen Bo:laisen jokapäiväistä työtä.
 • Jatkuvaa kehittämistä rakentaen digitaalisia kosketuspintoja ja asiakasdialogia digiympäristössä.

“Digiaikanakin muutoksen johtamisen ytimessä ovat ihmiset, eivät teknologiat. ”

“Suunnittelu on tarpeen, mutta paljon on kysymys tekemisestä ja kokeilusta. Oikeakin reitti voi muuttua vääräksi ja silloin on viisautta tunnustaa tosiasiat ja hakea uusi suunta”.

“Ainoa kompassineula voi löytyä asiakasymmärryksestä ja vilpittömästä halusta auttaa asiakkaitamme”.

Esitysaineisto Bo LKV Räsänen (PDF)

Kasvun esteet ja mahdollisuudet, päätöspaneeli
Tuomo Räsänen, Jens Mattsson, Ara Hopia
Arja Läärä, toimitusjohtaja, Kulmia Leaders

Puheenvuoroissa nostettiin esille:

 • Digitaalisuuden johtamisessa tärkeää, että ymmärretään markkinan ja toimialan kokonaisuutta. Pitää olla uskallusta muuttua ja tehdä pelisiirtoja.
 • Pitää olla selkeät johtamismallit, sitoutuminen ja luottamus.
 • Johtajalla täytyy olla kyky ymmärtää ja tukea sekä innostaa omaa porukkaansa – oli digiä tai ei.
 • Erilaisuuden sietäminen kaikilla tasoilla, sekä johdossa että työntekijöiden joukossa. Erilaisilla ihmisillä on eri tavat seurata markkinoita ja katsoa asioita eri näkökulmista.
 • Kasvun pitää olla hallittua ja on kriittisen tärkeää, että oikeat johtajat on löydetty.
 • Kukaan ei tarkalleen tiedä mitä tuleman pitää, johdossa mietittävä erilaisia vaihtoehtoisia reittejä kasvuun.
 • Myös johtajien on kehitettävä omaa osaamistaan.
 • Visio pitää tarinallistaa organisaatiossa kaikkien käyttöön ja sen pitää olla yksilötasolla inspiroiva.
 • Korona-ajan etäjohtamisessa puuttui nopeat kahvi- ja käytäväkeskustelut, pienimuotoinen innovointi on jäänyt vähäiselle.

Jaa kirjoitus haluamallasi tavalla!