Myynnin kehittäminen2021-10-27T11:26:08+03:00

Myynnin kehittäminen

”Kulmian valmennuksissa on siirrytty nopeasti harjoitteluun,
jossa saa korjaavaa palautetta ja treenataan oikeaa toimintamallia.
Valmennuksissa näkyy ammattitaito ja kokemus.”

Taru Keronen, toimitusjohtaja, Eckerö Line Oy

Myynti ei onnistu ilman tiimityötä ja asiakkaan kuuntelemista

Uskomme, että myynti on ennen kaikkea hyvän asiakaskokemuksen tuottamista ja tiimityötä.
Yrityksen tuote- ja palvelutarjooman tuntemisen lisäksi itse myyntiprosessi ja asiakkaan tarpeeseen vastaava ratkaisu monikanavaisessa ympäristössä tuo lukuisia huomioitavia asioita myyntiä tekeville, mutta myös avaimet myynnin kehittämiseen.

Miten myynnillä saadaan aikaan erinomaisia asiakaskokemuksia ja lisää myyntiä?

Asiakkaat asioivat useiden eri kanavien kautta, jolloin kontaktipisteitä yritykseen on lukuisia. Asiointiprosessin onnistuminen asiakaspalvelussa, fyysisessä myymälässä, digitaalisissa kanavissa, neuvotteluissa, tarjouspyyntöjen vastaanottamisessa tai palautteen keruussa luovat kaikki mielikuvaa ja asiakkaan kokemaa yrityksen toiminnasta.

Kun asiakkaan prosessin eri kontaktipisteissä ymmärtää ja tarjoaa sen laadukkaasti, saadaan asiakaskokemuksesta erinomaista, uskollisempia asiakkaita ja tätä kautta lisää myyntiä.

Ketkä teillä myyvät ja mitkä ovat parhaat käytännöt?

Myyntityössä pohjimmiltaan kyse on kuuntelusta, asiakkaan tarpeen tunnistamisesta ja sen täyttämisestä.

Myyntiin ja asiakaskokemukseen voi kuitenkin jokainen työntekijä vaikuttaa omalla työllään, olipa kyse mistä tahansa kontaktipisteestä tai asiointiprosessin vaiheesta – Myyminen kuuluu siis jokaiselle, eikä vain myyjälle, myyntipäällikölle tai asiakasvastaavalle.

Palvelualttius voi olla myyjillä jo automaattisesti kohdallaan, mutta syvennytäänkö asiakkaan tarpeeseen riittävästi ja ehdotetaanko ratkaisuja aktiivisesti? Entä jakavatko kollegat onnistumisia ja vinkkejä toisilleen yli tiimirajojen?

Mitä asiakkaat sanovat yrityksenne tavasta myydä?

Tutkimalla yrityksenne asiakaskohtaamisia ja myynnin prosessia tuomme ymmärrystä siitä, mitä asiakaskokemus ja onnistuminen myynnissä edellyttää ja pystymme rakentamaan selkeät mallit kohti tuloksellisempaa myyntityötä.

Käytännönläheinen otteemme myynnin ja asiakaskokemuksen kehittämiseen on saanut kiitettävää palautetta asiakkailtamme. Valmentajamme osallistuvat yrityksenne aitoihin asiakaskohtaamisiin ja myyntitilanteisiin. Samalla kun tuemme, näemme, että työntekijät ovat omaksuneet opitut asiat ja kokevat onnistumisia päivittäisessä työssään.

Jokaisessa asiakaskohtaamisessa piilee mahdollisuus – me autamme hyödyntämään nämä mahdollisuudet!

”Organisaatiomuutoksen jälkeisten kahden kuukauden myynnin kasvu oli kuluvan vuoden korkeinta.”

Lari Rusila, toimialajohtaja, Osuuskauppa Hämeenmaa

S-Hämeenmaa
Katso kaikki asiakascaset tästä

Millainen on tyypillisin asiakkaanne? Entä ketkä ovat parhaat asiakkaat?

Eri asiakkaiden tarpeiden ja asiakkuuden vaiheen tunnistaminen auttaa kohtaamaan asiakkaan yksilöllisemmin. Parhaalle asiakkaalle ei kannata enää myydä tutustumispakettia eikä haastavassa asiakastilanteessa kannata nostaa käsiä ilmaan, vaan toimia ennalta mietittyjen suuntaviivojen mukaan.

Konkreettiset mittarit ja seurantamallit auttavat auttavat kartoittamaan yrityksenne nykytilanteen ja luomaan oikeanlaiset toimintaohjeet kunkin asiakkaan kohtaamiseen.

Mitä tulevaisuuden asiakas odottaa myyjältä?

Kun myyjillä on tiedossa omat vahvuutensa, voivat he mukauttaa omaa toimintaansa erilaisten asiakkaiden kanssa. Yhdessä kirkastettuja toimintatapoja käytännössä harjoittelemalla myyjä saa varmuutta rutiineihin ja suoriutuu laadukkaasti yllättävänkin tilanteen eteen tullessa.

Tutkimuspalvelujemme avulla voimme tutkia tulevaisuuden trendejä ja mahdollisuuksia ja tehdä yhdessä suunnitelman, miten säilyttää asiakkaiden luottamus sekä vastata kiristyvään kilpailutilanteeseen. Myös tutkimalla parhaita käytäntöjä omalta, tai jopa täysin eri toimialalta, voidaan havaita uusia näkökulmia ja peilata onnistumisia omaan tekemiseen.

Miten teette myyntiä etänä?

Online-kanavassa etänä myyminen on asiakaskohtaamista, jonka tavoitteena on saada myyntiä aikaiseksi. Etänä myyminen tuo uutta vauhtia kaupantekoon, kun yhteinen aika löydetään helpommin ja saadaan buukattua enemmän myyntitapaamisia.

Jos myyjän työkalut ovat tuttuja ja tapaamisten rakenne suunniteltu, keskustelun ohjaaminen on helpompaa ja asiakaskokemus paranee.

Etänä myymisen valmennuksen hyötyjä:

 • Auttaa tiivistämään myyntiviestistä timanttisen
 • Myyjän oma työ mielekkäämmäksi ja pelko pois tekniikan hyödyntämisessä
 • Asiakaskokemus paranee
 • Kaupat onnistuvat paremmin kuin sähköpostilla

Anna asiantuntijamme auttaa tiimiäsi hyödyntämään etänä myyntiä!

”Ammattimaisella otteella saatiin vaikuttavia tuloksia aikaan.”

Jukka Haimi, alueen varajohtaja, Nordea, Kanta-Helsinki

Nordea
Katso kaikki asiakascaset tästä

Myynnin kehittämisen palvelumme

 • Myyntimallien ja -prosessien rakentaminen
 • Myynnin ja asiakaspalvelun toimintamallit ja johtaminen
 • Myynnin ja asiakaspalvelun tehostaminen
 • Asiakaspalvelun konseptointi ja palvelumallien/-prosessien kehittäminen
 • Digitaalisuus – koko henkilöstön ymmärrys ja taidot
 • Etänä myymisen taidot
 • Myyntivalmennukset kuluttaja- ja yritysmyyntiin ja HtoH
 • Lean-hankkeet
 • DigiKulmia-valmennus: Ratkaisumyynnillä tulosta

Räätälöimme kehitysohjelmat ja valmennukset yrityksenne tarpeisiin sopivaksi.

Tutkimuspalvelumme avulla saatte myös faktatietoa kehittämisen pohjaksi. Asiantuntijamme jalostavat tutkimustiedot yhdessä kanssanne käytännön toimintaohjeiksi.

Jätä yhteydenottopyyntö

Artikkelit ja ajankohtaiset

Myynnin johtamisen taito – treenaamalla kilpailuetua!

Myynnin maailma on muuttunut. Ostohousut jalassa oleva kivijalkaan astunut asiakas odottaa hyvää palvelua ja erinomaista asiakaskokemusta. Myös yritysasiakkaiden odotukset kasvavat, myynniltä kaivataan ammattimaisuutta, näkemystä ja konkretiaa asioihin sekä taitavaa ...

Merkillinen työn merkityksellisyys

Kuluvan vuoden aikana viestimet ovat olleet pullollaan uutisia siitä kuinka hankalaa yrityksillä on saada työntekijöitä. Erityisen vaikeaa työntekijöiden löytäminen on ollut kaupalla ja ravintola-alalla. Ongelma on varmasti todellinen ja ...

Tarvitaanko johtajia ja esihenkilöitä?

Koronan aiheuttama etätyöbuumi on virittänyt myös vilkkaan keskustelun työyhteisöjen toiminnasta. Johtajien ja esihenkilöiden tarve on kyseenalaistettu jopa kokonaan. Tuoreimpia kannanottoja asiaan on ollut Helsingin yliopiston johtajuustutkijan, dosentti Perttu ...

Katso kaikki artikkelit ja ajankohtaiset tästä
Go to Top