Nykyesimies on vastuussa ihan kaikesta – eikä ehdi tehdä mitään kunnolla

Nykyesimiehen tulisi olla tiimilleen sparraaja, myyntivalmentaja, HR-asiantuntija ja it-tuki – ja tehdä siinä sivussa vielä tulosta. Liika vastuiden keskittäminen kuormittaa turhaan sekä esimiehiä että koko organisaatiota.

Kuka mahtaa olla kyseessä?

Hän on oman alansa ehdoton asiantuntija. Hän on kiinnostunut kollegoidensa urasuunnitelmista ja osaa auttaa heitä eteenpäin niin päivittäisissä kuin pidemmän tähtäimen haasteissa. Hän seuraa oman alansa kehitystä ja on perillä koko liike-elämää muokkaavista megatrendeistä. Fasilitoinnin osallistamismenetelmien tekniikat ovat hänellä hyvin hallussa. Hän tuntee erinomaisesti myös yrityksen käyttämät ohjelmistot, tuotteet, myyntiprosessit ja henkilöstöhallinnon protokollat lomista työterveysasioihin. Ja niin, toki hän kantaa vastuuta myös tiimin ja yrityksen tulostavoitteista.

Tunnistatko tyypin? Edellä kuvatun kaltaiset odotukset kohdistuvat nykyään valtaosaan asiantuntijatyötä johtavista esimiehistä.

Esimiesten työtaakan säätely on pitkään perustunut johtamisteorioista tutulle kahden käden säännölle: yhdellä esimiehellä ei saisi olla enempää alaisia kuin hänellä on käsissään sormia. Nykymuotoisessa työelämässä esimiehen vastuut eivät ole enää suoraan verrannollisia alaisten määrään. Jos esimiehen on oltava samanaikaisesti sparraaja, tuloksentekijä ja IT-spesialisti, on selvää, ettei hän pysty suoriutumaan yhdestäkään roolista kunnolla.

Entä, jos esimiehen rooli pilkottaisiin useampaan osaan? Tiimin varsinaisen esimiehen tehtäväksi jäisi tällöin vastata liiketoiminnan tavoitteiden täyttymisestä ja varmistaa, että tiimi keskittyy oikeisiin asioihin ja maali on kirkas. Hänen lisäkseen tiimille antaisivat tukea erityisosaajat, joista kukin keskittyisi omaan vahvuusalueeseensa – esimerkiksi tiimin jäsenten sparraamiseen, myyntiin, digitaalisten järjestelmien kehittämiseen tai henkilöstöasioihin. Tiimin esimiehellä ja erityisosaajilla olisi yhteisiä tavoitteita mm. tulokseen liittyen. Tässä mallissa esimiehellä voisi olla hyvinkin 25-35 tiimiläistä ohjattavanaan.

Esimiehen vastuiden jakaminen laajemmalle joukolle antaisi ammattilaisille vapauden keskittyä asioihin, joissa he voivat loistaa ja haluavat kehittyä. Myös tiimin jäsenet saisivat tehokkaammin apua motivoituneilta osaajilta, joilla on kaiken lisäksi aikaa paneutua heidän kysymyksiinsä.

Yrityksen pitää nykymarkkinoilla menestyäkseen hallita kaksi asiaa. Ensinnäkin sen on osattava reagoida oman alan ja markkinoiden muutoksiin nopeasti. Toiseksi yrityksen pitää pystyä houkuttelemaan talliinsa parhaat osaajat – ja pitää heistä kiinni. Parhaiten ketterään toimintamalliin päästään, kun asiantuntijat saavat keskittyä heitä kiinnostaviin ja motivoiviin tehtäviin. Hyvä työtyytyväisyys puolestaan edellyttää, että esimiehillä on aidosti aikaa tiiminsä ohjaamiseen.

Väitän, ettei kumpaakaan tavoitetta saavuteta, ellei esimiesten rooleja ja vastuita olla valmiita miettimään organisaatioissa uudella tavalla.

Ara Hopia on Kulmian perustajaosakas ja hallituksen puheenjohtaja. Hänellä on 30 vuoden kokemus johtamisesta ja esimiestyöstä. Ennen Kulmian perustamista Hopia on työskennellyt markkinoinnin, myynnin ja viestinnän johtotehtävissä Sampo Pankissa ja sen edeltäjässä Leonia Pankissa.