Valmennustyökalut

Esimerkkejä valmennuksissamme käytetyistä työkaluista.

Tiimin ja työyhteisön kehittäminen

DiSC® yksinkertainen ja tehokas malli tapa sanoittaa erilaisuutta ja toimintatyylejä. Mallia käytetään ihmisten välisen kommunikaation kehittämisessä. Everything DiSC® on alkuperäinen ja kehittynein DiSC-analyysi maailmassa. Se on validoitu Suomen kieleen ja kulttuuriin. Everything DiSC® Work of Leaders -johtajuusprofiili mahdollistaa oman johtamistavan vertaamisen maailman parhaisiin johtamiskäytäntöihin ja se sopii kaikille esihenkilöille tehtävästä riippumatta.

Tiimin vuorovaikutustaidot

 • Erilaisten toimintatyylien ja vahvuuksien tunnistaminen
 • Keskinäisen luottamuksen rakentaminen
 • Erilaisuuden hyödyntäminen
 • Tiimiläisten tyytyväisyys
 • Psykologinen turvallisuus

Johtamisen parhaat käytännöt

 • Oman johtamistavan vertaaminen parhaisiin johtamiskäytäntöihin
 • Vision luominen
 • Sitoutumisen saavuttaminen
 • Toteutuksen varmistaminen

Konfliktien hallinta

 • Konfliktikäyttäytymisen tunnistaminen, rakentavat toimintamallit sekä konfliktointi
 • Henkilökohtainen konfliktikäyttäytyminen
 • Konfliktitilanteet eri tyylisten ihmisten kanssa
 • Automaattiajatukset ja niiden tunnistaminen

The Five Behaviors – Tiimin viisi toimintatasoa -prosessi ja tiimiprofiilit auttavat ymmärtämään miten huipputiimejä kehitetään ja tuetaan. Ohjelma mittaa tiimin suoriutumista viidessä tiimityön osa-alueessa: luottamuksessa, konflikteissa, sitoutumisessa, vastuullisuudessa ja tuloksissa.

Ohjelmaan kuuluvien Everything DiSC -profiilien avulla tiimin jäsenet oppivat omastaan ja muiden käyttäytymistyyleistä. Yksilöt ymmärtävät miten heidän henkilökohtainen tyylinsä vaikuttaa tiimin yhteiseen menestymiseen.

Toimiva tiimi

 • Tekee parempia ja nopeampia päätöksiä
 • Hyödyntää kaikkien jäsentensä taitoja ja näkemyksiä
 • Ei tuhlaa voimavaroja politikointiin, sekaannuksiin ja tuhoisiin konflikteihin
 • Keskittyy oikeiden ongelmien ratkaisemiseen
 • Ei takerru epäolennaisuuksiin etsiäkseen muiden hyväksyntää
 • Luo yritykselle selkeän kilpailuedun
 • Parantaa työilmapiiriä!

Työhyvinvointi- ja 360°-mittaukset

 • Johtajuus
 • Osaava esimies
 • Joustavuus ja luottamus
 • Toimiva työyhteisö

Everything DiSC®, The Five Behaviours sekä työhyvinvointi ja 360°-mittaukset toteutetaan yhteistyössä MLP Oy:n kanssa.

Wopi

WOPI mittaa motivaatioita kolmen toimintaroolin ajureina, ajattelutapoja suunnittelun ja ongelmanratkaisun ajureina ja asenteita osoittamassa sopivuutta erilaisiin työympäristöihin. WOPIa käytetään yksilöiden ja tiimien arviointiin ja valmentamiseen.

Osallistaminen ja yhteiskehittäminen

Innoduel on vuorovaikutteinen digityökalu osallistamiseen ja yhteiskehittämiseen. Käytämme Innoduelia esimerkiksi silloin, kun haluamme syventää työstettäviä kysymyksiä, tai kun tietyssä tilanteessa keräämme suuren porukan näkemyksen johonkin asiaan. Innoduel toimii myös valmennusten välissä konkreettisena yhteiskehittämisen työkaluna.