Strategia

Varmista yrityskulttuurin tuki ennen uutta strategiaa

Strategia on mutta käytäntö takkuaa. Missä silloin vika? Hienoinkaan strategia ei onnistu, ellei se ota huomioon yrityskulttuuria ja oman väen näkemyksiä strategian tavoitteista ja keinoista saavuttaa ne.

Jos kulttuuri ei tue strategiaa, on ihan sama, kuinka hienot suunnitelmat ja action planit on tehty. Arjen tekemisen ja toimintatapojen on tuettava strategiaa. Jos näin ei ole, yrityskulttuuri syö strategian aamupalaksi, lounaaksi ja päivälliseksi, sanoo Ara Hopia, Kulmian toimitusjohtaja.

Yrityskulttuurin merkitystä ei toisin sanoen sovi vähätellä, sillä se ohjaa merkittävästi enemmän ja voimakkaammin kuin tietomme, taitomme, prosessimme tai edes motivaatiomme.

Mitä tuo kulttuuri sitten pitää sisällään?

Se koostuu työyhteisön hengestä, joka ohjaa toimintaa ja työnteon tapoja. Yrityskulttuuri on näkymätön, todellinen ja erittäin vahva voima, ja se heijastuu asiakkaisiin saakka.

Yrityskulttuuri pitää sisällään yhteiset arvot, asenteet, ajattelu- ja toimintatavat sekä rituaalit ja symbolit. Toisin sanoen strategian toteutumisen kannalta äärimmäisen tärkeän pohjan – mutta yrityskulttuuri on myös ratkaiseva siinä, millainen on yrityksen suorituskyky.

Hopia kehottaa pitämään mielessä, että kulttuuri on aina ihmistä ja strategiaa vahvempi. Lisäksi kulttuuri muuttuu hitaasti.

Strategia luodaan avoimesti ja rohkeasti

Johdon keskeinen tehtävä on luoda visio ja pitää se mahdollisimman kirkkaana. Strategiset tavoitteet luodaan vision pohjalta. Tavoitteet, joilla visioon päästään, on tehtävä konkreettisiksi.

Strategian rakentamisessa olennaista on, kuinka avoimesti ja rohkeasti asioita voidaan lähestyä.

Hopialla on tapana muistuttaa valmennettaviaan siitä, että tarkat etukäteismäärittelyt menevät hukkaan, sillä onnistuneissa strategioissa koko porukka on mukana miettimässä tulevaa.

Iso osa strategioista on vaikeaselkoisia ja ympäripyöreitä. Niistä puuttuvat mitattavat tavoitteet, eivätkä ne ohjaa arkea lainkaan.

Johdon tehtäviin kuuluu väkensä sitouttaminen visioon ja strategiaan, mikä on huomattavasti helpompaa, kun ihmiset ovat yhdessä niitä miettineet. Sitouttaminen vaatii joka tapauksessa äärimmäisen hyviä vuorovaikutustaitoja.

Eikä tämä riitä, sillä johdon kuuluu lisäksi varmistaa toteutus ja arkeen vienti. Johdon on kyettävä rytmittämään konkreettisia toimenpiteitä sekä antamaan säännöllistä palautetta.

Strategia yhdelle dialle

Parhaat strategiat mahtuvat yhdelle dialle. Sanoma on silloin selkeä, ymmärrettävästi kuvattu. Vaikeita ja monimutkaisia asioita on hankala yksinkertaistaa, mutta siihen on pyrittävä – muutoin vaikeasta tehdään vielä vaikeampaa.

Otetaan esimerkki. Johtoryhmässä on päätetty kansainvälistää yrityksen toimintaa. Seuraavaksi on päätettävä, miten se käytännössä tapahtuu. Mitkä ovat ydintavoitteet ja miten niitä mitataan?

Tavoitteeksi voidaan päättää esimerkiksi, että kolmen vuoden kuluessa bisnes on laajentunut Ruotsiin ja että naapurimaan osuus liikevaihdosta on kymmenen prosenttia. Sen jälkeen on pohdittava, millaisia reittejä pitkin tämä toteutuu.

On trendikästä kritisoida pitkän aikavälin suunnitelmia, mutta todellisuudessa bisneksen iso kuva muuttuu hitaasti. Sen sijaan keinot, joilla strategian mukaiset tavoitteet saavutetaan, muuttuvat nopeasti. Johdon on kyettävä päivittämään keinoja nopeasti.

Toimiva strategia vaatii yrityskulttuurin tuen

 • Yrityskulttuuri on aina ihmistä ja strategiaa vahvempi.
 • Parhaissa yrityskulttuureissa ihmisiä kunnioitetaan ja arvostetaan.
 • Tavoitteet ja odotukset ovat selkeät.
 • Ihmisillä on vapaus tehdä töitä itsenäisesti.
 • Voittava kulttuuri on tietoisen johtamisen lopputulos.

Arjessa toimiva strategia

 • Johto luo vision ja pitää se mahdollisimman kirkkaana.
 • Parhaat strategiat kerrotaan selkeästi yhdellä dialla.
 • Strategiset tavoitteet luodaan vision pohjalta.
 • Tavoitteet, joilla visioon päästään, ovat konkreettisia. Onnistuneissa strategioissa henkilöstö on mukana niitä suunnittelemassa.
 • Johdon tehtäviin kuuluu myös visioon ja strategiaan sitouttaminen, missä tarvitaan hyviä vuorovaikutustaitoja.
 • Lisäksi johto varmistaa strategian toteutuksen ja arkeen viennin. Johdon on kyettävä antamaan säännöllistä palautetta.

Tutustu muihin artikkeleihimme

Asiakaskokemus

Asiakaskokemus

Mitä hyvä asiakaskokemus tarkoittaa käytännössä? Paitsi pienistä yksityiskohdista, asiakaskokemus syntyy hyvin pitkälle yksittäisten ihmisten käytöksestä. On tärkeää, että asiakkaalle syntyy tunne myönteisestä kohtaamisesta alusta asti.

Johtaminen

Johtaminen

Moderni yritys määrittelee, mitä hyvä ja laadukas johtaminen yhtiössä tarkoittaa. Käytännössä johtajan ja johtamisen tehtäviä ja rooleja joudutaan pohtimaan ja haastamaan jatkuvasti. Tästä huolimatta, yhä edelleen, johtaja saattaa sanoa, että hänellä ei ole aikaa johtaa.

Myynti

Myynti

Myynti on työtä, joka kuuluu jokaiselle. Myyntityötä on kehitettävä aktiivisesti, mutta mistään rakettitieteestä ei ole kyse. Menestymisen kannalta ratkaisevaa on, että johto ymmärtää myynnin ja asiakastyön merkityksen.

Strategia

Strategia

Strategia on mutta käytäntö takkuaa. Missä silloin vika? Hienoinkaan strategia ei onnistu, ellei se ota huomioon yrityskulttuuria ja oman väen näkemyksiä strategian tavoitteista ja keinoista saavuttaa ne.

Esimiestyö

Esimiestyö

Esimiestyö on esimiestyötä, oli kyseessä kolmen hengen tiimin vetäminen tai suuren pörssiyrityksen toimitusjohtajan työ. Ja joka paikassa esimiestyö on äärimmäisen tärkeää.

Jäikö kysyttävää tai kommentoitavaa?

Ota yhteyttä artikkelissa mainittuihin valmentajiimme

Ara Hopia
Ara HopiaToimitusjohtaja, partneri

Tutustu Kulmian palveluihin

Strategia

Strategiassa on ennen kaikkea kyse kirkkaista ydintavoitteista. Ei sen vaikeammista asioista.

Autamme johtoryhmää rakentamaan ymmärrettävän strategian ja tarvittavat toimintamallit. Mittaamme, kuinka strategia toimii arjessa – niin henkilöstön kuin asiakkaiden joukossa. Olemme myös kokeneita liiketoiminnan kasvuohjelmien rakentajia.

Tartumme rohkeasti yrityksenne visioon ja tavoitteisiin, joita uskallamme tarvittaessa myös ravistella.

Johtaminen

Itseohjautuvatkin työntekijät ja tiimit tarvitsevat johtamista.

Mittaamalla yrityksen sisäistä toimintaa löydämme johtamisen punaisen langan. Rakennamme kanssanne tehokkaamman tavan johtaa, jonka viemme yhdessä osaksi arkea.

Menestys syntyy arjessa. Kehitämme yrityksenne johtamistaitoja ja tarjoamme henkilökohtaista tukea johtajille ja esimiehille.

Myynti ja asiakaskokemus

Myynti on ennen kaikkea vahvan asiakaskokemuksen synnyttämistä.

Mittaamalla yrityksenne asiakaskohtaamista, pystymme rakentamaan selkeät mallit kohti tuloksellisempaa myyntityötä. Varmistamme, että mallit viedään arkeen kulkemalla mukananne aidoissa asiakaskohtaamisissa.

Jokaisessa asiakaskohtaamisessa piilee mahdollisuus – me autamme hyödyntämään nämä mahdollisuudet.