Case: Innolux

Kuluttajatutkimuksesta tietoa strategian tueksi

”Kannustan yrityksiä myös muissa kokoluokissa tekemään kuluttajatutkimuksia säännöllisesti. Tutkimuksella voidaan testata hypoteeseja ja hankkia uutta tietoa.

Yhteistyö Kulmian kanssa toimi jouhevasti, ja projektin etenemisen suuntaviivat olivat selkeät alusta loppuun. Kulmialla on substanssiosaamista ja hyvä kansainvälinen verkosto, joka sujuvoitti projektin toteuttamista.”

Joni-Petteri Ikonen, myynti- ja markkinointijohtaja, Innolux

Innolux

Innolux-tuotemerkin takana on vuonna 1993 perustettu Innojok Oy. Innolux on uranuurtaja tieteellisesti tutkitun kirkasvalohoidon ja hyvän muotoilun yhdistämisessä.

Innolux tunnetaan monista suomalaisen muotoilun klassikoista, kuten Lokki ja Modern Art. Valaisimet valmistetaan Suomessa, ja suuri osa Innoluxin tuotteista on Avainlippu-tuotteita.

www.innolux.fi

Lähtötilanne

Kuluttajatutkimuksen tavoitteena oli saada strategian ja kehitystyön tueksi lisää tietoa kuluttajien tarpeista ja ajatuksista liittyen kirkasvalolaitteisiin ja Innoluxin brändiin. Kohderyhmänä olivat suomalaiset ja ruotsalaiset kuluttajat.

Erityisesti haluttiin:

  • verrata kuluttajien tarpeita Suomen ja Ruotsin markkinoilla
  • selvittää kirkasvalojen ja Innolux-brändin tunnettuutta
  • saada lisää tietoa tuotekehityksen ja markkinoinnin tueksi.

Toteutus ja tulokset

Projekti aloitettiin yhteisellä suunnittelutyöpajalla, jossa tarkennettiin tutkimustarpeet, työstettiin yhdessä tutkimuksen teemoja ja tutkimuskysymyksiä sekä asetettiin projektille tavoitteet. Suunnittelutyöpajan jälkeen työstettiin yhdessä valmiiksi prosessikuvaus, jonka jälkeen edettiin tutkimuksen toteutusvaiheeseen. Tutkimus toteutettiin kyselytutkimuksena, joka suunnattiin suomalaisia ja ruotsalaisia edustaville tutkimuspaneeleille. Kyselyllä selvitettiin kirkasvalolaitteiden tunnettuutta sekä kuluttajien tarpeita Suomessa ja Ruotsissa.

”Tutkimus antoi meille hyvän yleiskuvan kummastakin markkinasta. Iloksemme huomasimme, että osa hypoteeseistamme osui oikeaan, ja strategiamme sai vahvistusta. Ruotsin markkinaa emme olleet tutkineet tällä tavoin aiemmin, ja tutkimus tarjosi tietoa kehityskohteista ja auttoi asettamaan viennin painopisteitä.”

Innoluxilla kyselytutkimus nähdään strategisena työkaluna ja pitkän tähtäimen sijoituksena, jonka tuloksia hyödynnetään pitkällä aikavälillä, vaikka esimerkiksi täsmentyneet ostajapersoonat voidaan viedä tarvittaessa ketterästikin taktisen mainonnan puolelle.

”Kyselytutkimus on hyvä investointi, jolla voidaan varmistaa, että markkinointiin käytetyt rahat kohdennetaan oikein. Uskon, että tulemme jatkossakin tekemään kyselytutkimuksia säännöllisesti.”