Case: Punainen Risti Kontti

Johtamisen ja yhteispelin kehittäminen

”Johtamisen kehittämisen valmennus oli tarpeellinen ja siitä pidettiin. Yhteistyö Kulmian kanssa oli mutkatonta, vuoropuhelu valmentajan kanssa sujui hyvin ja yhteinen sävel löytyi.”

Sari Nikkola, ketjun johtaja, Punainen Risti Kontti

Sari Nikkola
Kontti

Punaisella Ristillä on Kontti-myymäläketju, jossa myydään lahjoitettua tavaraa: mm. vaatteita, huonekaluja ja kodin käyttöesineitä. 12 Kontti-myymälää sekä verkkokauppa työllistävät henkilöitä, jotka ovat olleet pitkään työttömänä. Ostosten tekeminen myymälöissä tukee Punaisen Ristin auttamistyötä.

Kulmia ja Punaisen Ristin Kontti-myymälät ovat tehneet yhteistyötä johdon valmennuksen, strategian kirkastamisen ja esihenkilöiden ryhmäcoachingin parissa.

Lähtötilanne

  • Kontti-ketjun toimintaympäristö on haastava ja siinä painottuvat työyhteisövalmiudet.
  • Myymälöiden työnjohtotiimejä on kasvatettu (päällikön lisäksi 4-5 henkilöä) ja tiimi on jatkuvan paineen alaisena johtuen mm. vaihtuvasta ja vaihtelevasta työntekijöiden joukosta.
  • Kontti-myymälöiden toiminta ja myynti on kasvanut ja näiden kautta myös tuonut uusia vaatimuksia johtamisessa onnistumiselle.

Mitä tehtiin?

  • Valmennettiin 13 myymäläpäällikköä (yhteiset tapaamiset, välitehtävät, keskustelut).
  • Valmennuksissa keskityttiin työyhteisövalmiuksien, johtamisen ja sisäisen yhteispelin kehittämiseen, modernin johtamisen hyviin käytäntöihin ja hyödyntämiseen (mm. valmentava johtaminen) sekä työssä jaksamisen ja innostumisen tukemiseen.

Tulokset

  • Myymäläpäälliköt saivat konkreettisia työkaluja oman johtamisen kehittämiseen.
  • Esihenkilöiden päätehtäviä saatiin selkeämmäksi ja tiimijohtamisessa tärkeimpiä asioita kirkastettua esihenkilöiden kesken.
  • Saatiin päivitettyä omia johtamistaitoja.
  • Tunnistettiin työssä kuormittavia tekijöitä ja oman jaksamisen kulmakivet.
  • Parempaa ja avoimempaa dialogia toisten myymäläpäälliköiden (kollegoiden) kesken sekä vertaistukea.