Case: Sweco Rakennetekniikka

Osastopäälliköiden valmennus – Johtaminen muuttuvassa toimintaympäristössä

”Valmentaja tuntee meidän yrityksemme kulmakivet ja liiketoiminnan, jonka ansiosta olemme saaneet syvyyttä valmennukseen. Olemme saaneet lisäarvoa, jonka Kulmia on tuonut oman osaamisen kautta.”

Atte Leppänen, liiketoiminnan kehitysjohtaja, Sweco Rakennetekniikka

Atte Leppänen
Sweco

Sweco on Euroopan johtava suunnittelun ja konsultoinnin asiantuntijayritys, joka rakentaa ja suunnittelee tulevaisuuden kaupunkeja ja kestävämpää yhteiskuntaa. Sweco on listattu listattu Tukholman pörssiin (Nasdaq) ja se toteuttaa vuosittain projekteja 70 maassa ympäri maailman.

Sweco Rakennetekniikka on rakennesuunnittelun markkinajohtaja Suomessa. Rakennetekniikka suunnittelee kestäviä rakennuksia niin asumiseen, työskentelyyn kuin harrastamiseen, sekä siltoja, joissa on turvallista liikkua. Maanlaajuisesti Swecolla toimii yli 800 rakennesuunnittelijaa.

www.sweco.fi/tietoa-swecosta
www.sweco.fi/palvelumme/Rakennetekniikka

Kulmialla ja Swecolla on jatkuva ja tiivis yhteistyö johtamisen kehittämiseksi.

Kuuntele Aten kommentit yhteistyöstä Kulmian kanssa.

Lähtötilanne

Swecolla haluttiin kehittää osastopäälliköiden johtamisvalmiuksia ja muutoskyvykkyyttä; johtamaan tehokkaasti, tavoitteellisesti ja yhdessä jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Lisäksi halutaan varmistaa, että Swecon strategian mukainen johtamisjärjestelmä saadaan osaksi jokapäiväistä toimintaa.

Mitä tehtiin?

  • Rakennettiin yhdessä Swecon kanssa vahvasti osallistava ja johtamisjärjestelmää soveltava valmennusohjelma osastopäälliköille.
  • Valmennusohjelman runko on: ennakkotehtävä, kaksi valmennuspäivää, välitehtävä sekä käytännön tilanteista johdetut case-harjoitukset.
  • Valmennusohjelman pilotti rakennettiin lean startup-periaatteiden mukaisesti ja parannettu palautteiden perusteella valmennusten edetessä.
  • Koronan takia, siirsimme valmennuksen toisen päivän etätoteutukseksi. Toteutus onnistui hyvin ja olemme jatkaneet valmennuksia etätoteutuksena.

Tulokset

  • Valmennus on vienyt eteenpäin uudenlaista ajattelutapaa. Resilienssin käsittely ja tunnistaminen auttaa toimimaan jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä tehokkaasti toimintakyvyn säilyessä.
  • Ymmärretään johtamisjärjestelmän taustat ja osataan soveltaa sitä käytännön tilanteissa osana normaalia johtamisrutiinia, mikä helpottaa omaa työtä.
  • Valmennus on kehittänyt priorisointitaitoja.
  • Sisäisen yhteistyön sujuvuus on parantunut lisääntyneen ymmärryksen ansiosta.