Joulutekoja duunissa -kyselyn mukaan kokemukset täsmätyöllistämisestä voittopuolisesti hyviä

Kulmia Groupin ja Live-säätiön yhteisessä kampanjassa ja etätyöpäivässä 10.12. jaettiin kokemuksia erilaisista työelämän taidoista ja tuotiin näkyväksi työelämän monimuotoisuutta sekä täsmätyöllisyyttä. Lisäksi toteutettiin kysely yritysjohdolle, millaisia kokemuksia ja ajatuksia yrityksissä on monimuotoisesta työyhteisöstä ja täsmätyöllistämisestä. Työkykyä on paljon – työkyky pitää vain tehdä näkyväksi. Osatyökykyisen sijasta käytämme sanaa täsmätyökykyinen, joka kuvaa osuvammin ja kunnioittavammin työhaluista ihmistä.

Monimuotoisuus ja täsmätyökyky

Monimuotoisuus työelämässä tarkoittaa kaikkea sitä erilaisuutta, mitä meissä ihmisissä on. Monimuotoisuuden määritteitä ovat ikä, sukupuoli, vammaisuus, terveydentila, etninen alkuperä, kansalaisuus, kieli, uskonto, vakaumus ja seksuaalinen suuntautuminen. Monimuotoisuus on voimavara, joka edistää toimintatapojen ja palveluiden kehittymistä.

Täsmätyökykyisellä on käytössään osa työkyvystään ja halu tämän kyvyn käyttämiseen. Täsmätyökykyiset ovat monimuotoinen ryhmä ja työtä mukauttamalla työkyvyn alentuma ei useinkaan vaikuta heidän työpanokseen.

Kyselyn tulokset

Osana Joulutekoja duunissa -päivää tavoitimme 41 yritysjohtajaa, joiden kanssa keskustelimme täsmätyökyvystä. Heistä 25:llä eli 61%:lla oli entuudestaan kokemusta täsmätyökykyisten työllistämisestä.

Haastateltavien mukaan kokemukset täsmätyöllistämisestä ovat voittopuolisesti hyviä. Täsmätyökykyisten motivaatiota ja halua suoriutua heille annetuista tehtävistä kehuttiin yleisesti. Lisäksi vastauksista tuli ilmi, että yritykset ovat saaneet asiakkailtaan positiivista palautetta täsmätyökykyisten työllistämisestä.

–“Syy, miksi palaan tiettyyn kauppaan, on täsmätyökykyinen ihminen.”
–“Täsmätyökykyiset työntekijät ovat erittäin sitoutuneita omaan työhönsä.”

Täsmätyöllistäminen edellyttää ennakkoon valmistautumista. Moni mainitsikin, että työtehtävien huolellinen suunnitteleminen ja räätälöinti on onnistumisessa tärkeää.

–“​​Tietoisuuden kasvattaminen, kokemusten jakaminen sekä työyhteisön osallistaminen ja aiheesta arjessa keskusteleminen työntekijöiden kanssa on tärkeää. Esimiehen rooli ja esimiehen tuen tarve korostuu; esimiehet tarvitsevat työkaluja.”

Haastateltavista 44% vastasi työllistävänsä tulevaisuudessa täsmätyökykyisiä ja 42% kertoi mahdollisesti työllistävänsä. Monimuotoisuus koetaan työyhteisön toimintaa rikastavana ja se myös vahvistaa positiivisesti yhteishenkeä ja innovatiivisuutta. Merkittävänä asiana pidettiin myös yhteiskunnan ja yksilön itsensä kannalta osallisuuden kokemusta.

–“Työyhteisömme ottaa mielellään vastaan tekeviä ihmisiä. Täsmätyökykyiset voivat olla myös poikkeuksellisen tyytyväisiä, kun löytävät heille sopivan työn ja siten positiivisella asenteella on merkitystä koko työyhteisölle.”

Ne vastaajat, jotka eivät harkitse täsmätyökykyisten työllistämistä totesivat, ettei heidän yrityksessään ole sopivia tehtäviä tai he eivät ole perehtyneet asiaan riittävästi. Haastatteluissa nousi selkeästi esille, että suomalaisissa organisaatioissa kaivataan tietoa mm. tukimuodoista ja käytännöistä täsmätyökykyisten työllistämiseksi. Myös tukea rekrytointiin tarvitaan, esimerkiksi osaavaa kumppania, jonka kanssa työtehtäviä voi suunnitella ja joka tarjoaa apua sopivien henkilöiden hakemiseen. Samoin esihenkilöiden valmennuksen ja tuen tarve nousi keskusteluissa esille.

Lisätietoja:
Kulmia Group, toimitusjohtaja, partner, Kalle Lappalainen, kalle.lappalainen@kulmia.fi, p. 040 513 0616
Live-säätiö, toimitusjohtaja Marja Pajulahti, marja.pajulahti@inlive.fi, p. 040 842 8665

Kulmia Group on asiakaskokemuksen, johtamisen ja myynnin kehittämiseen erikoistunut asiantuntijatalo, joka auttaa asiakkaitaan menestymään kehittämisen, tutkimuksen ja rekrytoinnin keinoin. Kulmialla työskentelee noin 20 asiantuntijaa. Asiakkaina ovat suomalaiset ja Pohjoismaissa toimivat omien toimialojensa johtavat organisaatiot. Työtapamme on hyvin käytännönläheinen ja uskomme, että menestys ja kasvu tehdään arjessa.
www.kulmia.fi

Live-säätiö työskentelee sen hyväksi, että mahdollisimman moni pystyy toimimaan suomalaisen yhteiskunnan täysipainoisena jäsenenä. Live tarjoaa yksilöasiakkailleen ammatillista erityisopetusta, neurologista kuntoutusta, ammatillisen koulutuksen ja kuntoutuksen sekä työllistymisen valmennus- ja asiantuntijapalveluita. Live-säätiön palveluksessa työskentelee noin 700 asiantuntijaa. Säätiön toiminnan vuosittaiset tuotot ovat 43 MEUR. Kokonaisopiskelijamäärämme on 1800. Työllistymis-, kuntoutus- ja valmennuspalveluiden asiakasmäärämme on 5300. www.livesaatio.fi