Kaisa Ilola

Operatiivinen johtaja, partneri
kaisa.ilola@kulmia.fi
+358 40 528 8811

Kaisa Ilola

”Rohkeutta johtamiseen. Innostusta ja aikaansaantia johtamalla. Yhdessä tekemällä.”

YDINOSAAMINEN

Johtamiskulttuurin ja organisaatioiden uudistaminen ja uudistusten toimeenpano.
Asiakaskokemuksen ja brändikokemuksen johtaminen ja kehittäminen.
Matriisijohtaminen ja haastavat johtamistilanteet, kriisitilanteisiin varautuminen ja niissä johtaminen. Johtamiskulttuurin tervehdyttäminen ihmiset mukaan ottamalla.
Kasvun ja prosessien tuottavuuden ja uusien konseptien rakentaminen.
Asiakaspalvelun uudistaminen.

TYÖKIELET

Suomi, englanti.

HARRASTUKSET

Triathlon, omakotitalo ja koira.

KOULUTUS

KTM/ekonomi, HHJ, Lean Six Sigma Black Belt