Laura Humppila

Laura Humppila

”On inspiroivaa työskennellä niiden taitojen parissa, jotka ovat hyvinvoivan työyhteisön, luovuuden ja tulosten saavuttamisen ytimessä.”

YDINOSAAMINEN

Teatterin menetelmät sekä niiden soveltaminen kehittämisessä ja kohtaamisissa
Osallistaminen, dialogiset menetelmät ja fasilitointi
Esiintymissparraus ja jännityksen hallinnan työstäminen
Työelämän tunneälytaidot
Laadullinen tutkimusote
Projektinhallinta ja koordinointi

TYÖKIELET

Suomi, englanti.

HARRASTUKSET

Monipuolinen liikunta, perhe, harrastajabändi, tietoisuustaidot. Teatteri- ja tanssitaiteen tekeminen ovat ammattitaitoani sekä rakkaita tapojani viettää aikaa.

KOULUTUS

Valtioteteen Maisteri (Sosiaalipsykologi VTM), Teatteritaiteen maisteri (Teatteriopettaja TeM)