Uusia kulmia rekrytointiin

Miksi rekrytointiin tarvittaisiin ulkopuolista apua? Kysymys saattaa nousta esiin eritoten silloin, kun hakemuksia tulvii yli äyräiden tai kun niitä tihkuu harmillisen hitaasti. Ulkopuolinen rekrytointiapu voi olla ratkaisu rekrytoinnin haasteisiin, eivätkä sen hyödyt rajoitu vain hakemusmäärän hallintaan.

Maailma muuttuu, ja rekrytoinnin on muututtava sen mukana. Jokaisen rekrytointiprosessin alussa tulisikin määritellä ja tarvittaessa päivittää haettavan position ja tehtävän tärkeimmät kriteerit. Ulkopuoliselta rekrytoijalta voi saada niihin kirkastusta tai kokonaan uusia näkökulmia. Onko tehtävä uusi? Mitä uutta osaamista yritys tarvitsee? Mikä on yrityksen strategia ja mitä se edellyttää?

Joskus yksinkertaisetkin kysymykset voivat paljastaa vanhentuneita toiminta- tai ajatusmalleja. Usein esimerkiksi korvausrekrytoinnissa etsitään positiossa aiemmin toimineen Riston tai Raijan hiilipaperikopiota sen sijaan, että pohdittaisiin todella, mitä positio vaatii nyt ja tulevaisuudessa. Silloin alan ulkopuolinen osaaminen voi tehostaa koko organisaation toimintaa.

Organisaatiokulttuuri ja -maine paranevat

Houkutteleva organisaatio aktivoi enemmän hakijoita. Esimerkiksi hyvämaineisen suomalaisen elintarvikealan yrityksen myyntiedustajan paikkaan tuli yli 400 hakemusta. Noin suuren hakemusmäärän laadukas hoitaminen vaatii reippaasti aikaa. Modernit työkalut kuten ATS (application tracking system) helpottavat läpikäyntiä, mutta ulkopuolinen rekrytoija tuo mukanaan tarvittavaa joustavuutta ja tehokkuutta jokaisen hakijan huomiointiin. Asiantuntija osaa pitää huolta aikatauluista ja hakijaviestinnästä kaikissa prosessin vaiheissa. Se auttaa varmistamaan positiivisen hakijakokemuksen, jolloin organisaation maine paranee potentiaalisten osaajien keskuudessa myös tulevia rekrytointiprosesseja silmällä pitäen. Houkuttelevan työnantajan maineesta voi olla yllättävääkin hyötyä.

Suorahaku tuo tehoja

Jos sopivia hakijoita ei ala kuulua, lisätehoja tarjoaa suorahaku (josta käytetään välillä myös termiä headhunting). Markkinoilla voi olla paljon potentiaalisia työntekijöitä, jotka eivät aktiivisesti hae töitä tai jotka eivät ole törmänneet organisaatiosi rekrymainontaan. Ulkopuolinen rekrytointikumppani osaa tunnistaa markkinan tärkeimmät piirteet ja saattaa jopa tuntea markkinan jo ennestään. Asiantuntija löytää myös oikeat henkilöt ja osaa viestiä tehtävästä sekä yrityksestäsi kiinnostavalla tavalla. Monen yrityksen tuotteet tai palvelut olisivat työntekijäkohderyhmän mielestä kiinnostavia, mutta markkinointi ei vain ole tavoittanut oikeita ihmisiä. Usein ehdokkaiden kuuleekin jopa ihmettelevän, että miksi he eivät ole aiemmin kuulleet niin houkuttelevasta työnantajasta. Onneksi tämänkin asian voi korjata ja varmistaa, että viestintä tavoittaa juuri oikeat osaajat.

Kilpailuetua uusilla näkökulmilla

Oman toimialan ulkopuolinen rekrytointiasiantuntija voi tuoda prosessiin myös uusia ideoita ja näkökulmia, joita alan organisaatioissa ei ole aiemmin huomioitu. Ammattilaisella on kokemusta ja työkaluja alan ulkopuolisen osaamisen tunnistamiseen, perspektiivin laajentamiseen ja organisaation monimuotoisuuden rikastuttamiseen. Joskus yksinkertaisetkin oivallukset voivat avata ovia mahdollisuuksiin, joita ei ole hahmotettu sisäisesti. Jos noita mahdollisuuksia ei ole tunnistettu myöskään alan kilpailijaorganisaatioissa, voi oivalluksista syntyä yrityksellesi jopa merkittävää kilpailuetua. Siksi ulkopuolinen rekrytointipartneri ei auta ainoastaan hallitsemaan prosessia, viestintää ja hakemusvirtaa, vaan vaikutukset kantavat pidemmälle. Parhaimmillaan ne voivat vaikuttaa pysyvästi rekrytoivan yrityksen tunnettuuteen, työnantajamielikuvaan ja markkina-asemaan.

Ota yhteyttä lomakkeemme kautta tai laita viestiä suoraan seniorikonsultillemme Laura Lönnqvistille, jos haluat kuulla lisää suorahakupalveluistamme!

Me Kulmian asiantuntijat autamme yritystäsi löytämään oikeat ihmiset oikeille paikoille. Meillä on pitkä ja monipuolinen kokemus rekrytointiprosessien tehostamisesta ja suorahakujen organisoinnista. Olemme rekrytoinnin tukena suunnitteluvaiheesta alkaen, ja kokemuksemme useilta eri toimialoilta auttaa tunnistamaan uusia mahdollisuuksia myös oman alasi ulkopuolelta. Meillä on vahvaa osaamista myös valmentavien rekrytointien järjestämiseen. Niissä rekrytointiprosessi sisältää perehdytystä varsinaiseen tehtävään, jolloin valittu henkilö pääsee aloittamaan työt nopeammin.

KYSY MINULTA LISÄÄ