Kulmapöydän äärellä keskusteltiin asiakasymmärryksestä strategiatyössä

Tiistaina 10.5. järjestimme Kulmapöytä-asiakastilaisuuden, jossa kuultiin erinomainen esitys FT, design-antropologi Anna Haveriselta ja keskusteltiin asiakasymmärryksestä strategiatyössä.

Keskeiset nostot:

Mitä suuremmassa murroksessa yritys elää, sitä enemmän strategista asiakasymmärrystä tarvitaan.
Syvällisen asiakasymmärryksen avulla rakennetaan erottuva ja voittava asiakaskokemus.
Strateginen asiakasymmärrys vaatii johdon ja koko organisaation sitoutumisen sekä läpileikkauksen kaikkiin toimintoihin. Asiakastarpeiden lisäksi taustalla vaikuttavat niin ihmiset, prosessit kuin järjestelmät.
Jotta päästään parhaaseen asiakasymmärrykseen, on esitettävä enemmän MIKSI-kysymyksiä.
Epäonnistumisen pelko on edelleen yksi yritysten ja asiakaslähtöisen organisaation suurimmista haasteista – tarvitaan rohkeutta vapautua sisäisistä hierarkioista.

Seuraava Kulmapöytä järjestetään syksyllä, aiheena Metaverse – Mitä se on? Seuraa uutisiamme ja Kulmian LinkedIn-sivua, niin kuulet tapahtumasta ensimmäisten joukossa!

Anna Haverinen

Anna Haverinen, FT, on design-antropologi ja strategisen asiakasymmärryksen asiantuntija, joka käyttää työssään laajaa palettia tutkimusmenetelmiä sekä muotoilun osallistavuutta rakentaessaan voittavia asiakaskokemuksia niin B2C- kuin B2B-sektorilla. Haverinen on työskennellyt viimeisen kymmenen vuoden ajan sekä pörssiyhtiöiden että start-upien parissa (mm. Janssen Pharmaceuticals, Aiven, UPM Metsäni, Suomen Taksiliitto, Aarikka ja Kauppakeskus Mylly). Tällä hetkellä hän toimii teknologiayritys Reaktorilla.