Johtamisen kehittäminen2022-03-07T10:11:59+02:00

Johtamisen kehittäminen

“Henkilöstöasiat vaativat uudenlaista otetta
ja yhteistyöstä on ollut meille tosi iso etu.”

Hannu Aaltonen, Kauppias, K-Citymarket Kupittaa

Vaikuttava johtaminen ja esihenkilötyö

Yrityksen tärkein voimavara on sen oma henkilöstö. Vaikka haluttaisiin pitää organisaatio matalana ja turhat väliportaat vähemmällä, tarvitsevat myös itseohjautuvat työntekijät ja tiimit kuuntelevaa, innostavaa ja rakentavaa johtamista.

Millaista johtamista tavoittelette?

Mittaamalla yrityksenne sisäistä toimintaa, asiakaskokemusta sekä henkilöstökokemusta, löydämme johtamisen punaisen langan ja tunnistamme organisaationne kehityskohteet ja kyvykkyydet.

Kyselyiden, haastattelujen ja havainnoinnin avulla hankittu konkreettinen tieto toimii hyvänä pohjana johtamisen ja esihenkilötyön kehittämiselle. Tartumme rohkeasti yrityksenne visioon ja tavoitteisiin, joita uskallamme tarvittaessa myös ravistella.

Millainen johtamismalli teillä on käytössä?

Kun työntekijät ja heidän vahvuutensa tunnetaan, voidaan jokaiselle asettaa tavoitteita, joiden saavuttamista koko tiimi tukee. Ensin tarvitaan kuitenkin yhteinen ymmärrys ja tavoitteet mitä ollaan tekemässä, niin organisaation kuin yksilön tasolla.

Yhdessä laaditut toimintamallit osallistavat ja ottavat huomioon henkilöstöltä esiin nousevat parhaat käytännöt. Myös johtajilla pitää olla yhteisesti sovittu malli siitä, mikä on meidän yrityksemme tapa johtaa.

Mikä teillä on johtamisessa tärkeintä?

Yksi johtajien tärkeimpiä tehtäviä on kuunnella ja innostaa porukkaansa – ja myös tähän johtajalla on oltava aikaa. Tärkeimpien tekemisten listaa on terävöitettävä, jotta aikaa kuuntelemiseen järjestyy.

Haastamme asiakkaitamme pohtimaan mikä tekee omasta johtamisesta hyvää ja määrittelemään ne teemat, joihin johtamisessa on tärkeintä keskittyä. Esimerkkeinä määritellyistä teemoista voisi olla yhtenäisen asiakaskokemuksen tuottaminen yli sisäisten organisaatiorajojen, tai että projekteja ohjataan ja seurataan yhtä suurella painoarvolla kuin kukin projekti olisikin tulosvastuullinen liiketoimintayksikkö.

Tämän jälkeen on helpompaa lähteä miettimään konkreettisia toimenpiteitä, miten tavoite näkyy johtamisessa, miten yrityksen sisäisen kulttuurin täytyy muuttua, miten viestimme tavoitteista ja millaista palautetta pitää antaa.

“Suosittelemme oman kokemuksemme perusteella Kulmiaa johtamisen kehittämiseen ja henkilöarviointeihin. On hyvä, että osaamista ja oppimistapoja kehitetään myös virtuaalivalmennusten kautta.”

Susanna Tainio, VP, Recruitment and HR Development, Metsä Group

Metsä Group

Miten johtaminen erottaa teidät kilpailijoista?

Johtajan pöydälle tippuu tietoa jatkuvalla syötöllä eikä loppua joka tuutista puskevalle hälylle näy. Tuskinpa tilanne kilpailijallakaan sen parempi on. Mutta kumpi osaa priorisoida tärkeimmät tekemiset ja suoriutuu niistä paremmin arjen pyörityksessä?

Avainasemassa ovat kyky tunnistaa ja hyödyntää omia johtamistaitoja, organisaation kyvykkyyksiä ja varmistaa toimeenpano. Omien asiakkaiden, henkilöstön ja yhteistyökumppanien kuunteleminen antaa arvokasta tietoa oman yrityksen vahvuuksista ja usein parhaat ideat toimenpiteistä juuri tähän hetkeen. Uskallus tarkastella omaa toimintaa syvemmin aina strategiatasolle asti voi olla se pelin ratkaiseva tekijä.

Miten johdatte erilaisia ihmisiä?

Arjen työympäristössä onnistumisiin tarvitaan johtamiselta tavoitteiden, käytännön ohjeiden ja toimintamallien lisäksi inhimillisiä taitoja – kykyä kuunnella, arvostaa, hyväksyä ja palkita. Johtajat ja esihenkilöt saattavat joskus unohtaa esimerkin voiman, se toimii niin hyvässä kuin pahassakin.

Jokaisella meillä on omia arvoja, asenteita ja toimintatapoja ja näiden ymmärtäminen vuorovaikutustilanteissa on äärimmäisen arvokasta työyhteisön toiminnallisuuden kannalta. Erilaisuudesta voi myös oppia, sillä näkökulmaeroista voi joskus syntyä uusia oivalluksia ja tapoja toimia.

Millaista fiilistä johtaminen luo työyhteisöönne?

Esihenkilöt ovat koko ajan henkilökunnan tarkkailun alla – miten toimit johtajana, millaista viestiä välität ja mitä saat aikaan.

Mistä ylivertainen henkilöstökokemus kullakin yrityksellä muodostuu, on selvitettävä, avattava ja kommunikoitava niin, että jokainen sen ymmärtää ja voi vaikuttaa yhteiseen ilmapiiriin. Innostava työyhteisö heijastuu aina asiakkaille asti ja houkuttelee myös sopivia ihmisiä hakemaan yritykseen töihin.

Miten mittaatte johtamisen vaikuttavuutta?

Yksinkertaisia mittareita ovat esimerkiksi vastaavatko sanomiset ja tekemiset toisiaan ja mitä asiakkaat kertovat onnistumisesta. Johtoryhmä voi kysyä heille suoraan raportoivilta ihmisiltä ja verrata sitä omiin ajatuksiinsa: miten johtoryhmä auttaa työssä onnistumisessa, millaista tukea johtoryhmältä kaivataan ja mitä johtoryhmän pitäisi tehdä.

Entä jos otamme johtamisen pois, olisivatko asiat tapahtuneet ilman johtamista?

Millaista on yrityksenne tulevaisuuden johtaminen?

Haluamme rakentaa kanssanne tehokkaan, vaikuttavan ja mitattavan tavan johtaa, jonka viemme yhdessä osaksi jokapäiväistä tekemistä.

Autamme johtoryhmää kirkastamaan tavoitteet, rakentamaan strategian ja tarvittavat toimintamallit. Herättelemme tarvittaessa tarkastelemaan omia toimintatapoja, osaamista ja asenteita. Kun jokainen tekijä oivaltaa oman osuutensa isossa kokonaiskuvassa, innostus ja kehittyminen näkyy, ja halu viedä asioita eteenpäin kasvaa.

Esihenkilövalmennuksemme antavat keinoja viedä haluttua muutosta koko tiimin arkeen. Kokeneet asiantuntijamme eivät ole pelkästään teoriaoppineita, vaan valjastavat käyttöönne vuosien kokemuksen ja tietotaidon käytännön tasolla!

Johtamisen kehittämisen palvelumme

  • Strategian rakentaminen, kirkastaminen ja arkeen vienti
  • Liiketoiminnan kasvuohjelmat
  • Johtamis- ja toimintamallit
  • Johtoryhmätyön kehittäminen
  • Esihenkilötyön kehittäminen
  • Johdon henkilökohtaiset valmennusohjelmat
  • Asiantuntijoiden johtaminen
  • Etäjohtaminen ja online-työkalujen hyödyntäminen

DigiKulmia johtamisvalmennukset PK-yrityksille

Räätälöimme kehitysohjelmat ja valmennukset yrityksenne tarpeisiin sopivaksi. 

Tutkimuspalvelumme avulla saatte myös faktatietoa kehittämisen pohjaksi. Asiantuntijamme jalostavat tutkimustiedot yhdessä kanssanne käytännön toimintaohjeiksi.

Artikkelit ja ajankohtaiset

Älä anna korkean NPS:n hämätä

Eräänä päivänä kävin parturissa, autohuollossa ja illallisella ja sain kaikilta kolmelta yritykseltä tiedustelun, olisinko valmis suosittelemaan heitä kokemukseni perusteella. Kuinkahan moni vastaa näihin? Totuus on, ettei kovin moni. Ja ...

Strategian jalkauttaminen on vinoutunut ajatus

Strategia on joka yrityksellä, mutta harvinaisempaa on, että siihen kirjatut arvot ja tavoitteet todella ohjaisivat arjen tekemistä ja pelisääntöjä. Johto kokoontuu hahmottelemaan paperille yrityksen strategiaa, visiota ja missiota. ...

Rohkeutta lisää konsulttien käyttöön

20 vuotta sitten pankin markkinointi- ja myyntijohtajana en olisi voinut kuvitellakaan tekeväni seuraavat pari vuosikymmentä konsultin töitä. ”Mihin niitä tarvitaan, tulevat kertomaan hienoilla slideillä sen mitä olemme heille kertoneet, ...

Palautteen antaminen – ”Kumpi kertoo kokille?”

Palautteen antaminen on hankalaa, erityisesti korjaavan eli negatiivisen palautteen. Tämä tulee ilmi lähes aina haastateltaessa johtajia ja esimiehiä. Joskus palautteenanto saattaa saada vähän hupaisiakin piirteitä. Tässä katkelma tosielämästä, ...

Myynnin johtamisen taito – treenaamalla kilpailuetua!

Myynnin maailma on muuttunut. Ostohousut jalassa oleva kivijalkaan astunut asiakas odottaa hyvää palvelua ja erinomaista asiakaskokemusta. Myös yritysasiakkaiden odotukset kasvavat, myynniltä kaivataan ammattimaisuutta, näkemystä ja konkretiaa asioihin sekä taitavaa ...