Johtamisen kehittäminen2021-03-24T10:41:44+02:00

Johtamisen kehittäminen

”Kulmian asiantuntijat ymmärtävät myös tietyt
lainalaisuudet matriisissa johtamisesta. Yhteistyö
ja kumppanuussuhde on ollut hyvin mutkatonta.”

Kaisa Ilola, brändi, asiakaskokemus ja kanavat, Posti Group Oyj

Vaikuttava johtaminen ja esimiestyö

Yrityksen tärkein voimavara on sen oma henkilöstö. Vaikka haluttaisiin pitää organisaatio matalana, turhat väliportaat ja esimiestasot vähemmällä, tarvitsevat myös itseohjautuvat työntekijät ja tiimit kuuntelevaa, innostavaa ja rakentavaa johtamista.

Millaista johtamista tavoittelette?

Mittaamalla yrityksenne sisäistä toimintaa, asiakaskokemusta sekä henkilöstökokemusta, löydämme johtamisen punaisen langan ja tunnistamme organisaationne kehityskohteet ja kyvykkyydet.

Kyselyiden, haastattelujen ja havainnoinnin avulla hankittu konkreettinen tieto toimii hyvänä pohjana johtamisen ja esimiestyön kehittämiselle. Tartumme rohkeasti yrityksenne visioon ja tavoitteisiin, joita uskallamme tarvittaessa myös ravistella.

Millainen johtamismalli teillä on käytössä?

Kun työntekijät ja heidän vahvuutensa tunnetaan, voidaan jokaiselle asettaa tavoitteita, joiden saavuttamista koko tiimi tukee. Ensin tarvitaan kuitenkin yhteinen ymmärrys ja tavoitteet mitä ollaan tekemässä, niin organisaation kuin yksilön tasolla.

Yhdessä laaditut toimintamallit osallistavat ja ottavat huomioon henkilöstöltä esiin nousevat parhaat käytännöt. Myös johtajilla pitää olla yhteisesti sovittu malli siitä, mikä on meidän yrityksemme tapa johtaa.

Mikä teillä on johtamisessa tärkeintä?

Yksi johtajien tärkeimpiä tehtäviä on kuunnella ja innostaa porukkaansa – ja myös tähän johtajalla on oltava aikaa. Tärkeimpien tekemisten listaa on terävöitettävä, jotta aikaa kuuntelemiseen järjestyy.

Haastamme asiakkaitamme pohtimaan mikä tekee omasta johtamisesta hyvää ja määrittelemään ne teemat, joihin johtamisessa on tärkeintä keskittyä. Esimerkkeinä määritellyistä teemoista voisi olla yhtenäisen asiakaskokemuksen tuottaminen yli sisäisten organisaatiorajojen, tai että projekteja ohjataan ja seurataan yhtä suurella painoarvolla kuin kukin projekti olisikin tulosvastuullinen liiketoimintayksikkö.

Tämän jälkeen on helpompaa lähteä miettimään konkreettisia toimenpiteitä, miten tavoite näkyy johtamisessa, miten yrityksen sisäisen kulttuurin täytyy muuttua, miten viestimme tavoitteista ja millaista palautetta pitää antaa.

“Suosittelemme oman kokemuksemme perusteella Kulmiaa johtamisen kehittämiseen ja henkilöarviointeihin. On hyvä, että osaamista ja oppimistapoja kehitetään myös virtuaalivalmennusten kautta.”

Susanna Tainio, VP, Recruitment and HR Development, Metsä Group

Metsä Group
Katso kaikki asiakascaset tästä

Miten johtaminen erottaa teidät kilpailijoista?

Johtajan pöydälle tippuu tietoa jatkuvalla syötöllä eikä loppua joka tuutista puskevalle hälylle näy. Tuskinpa tilanne kilpailijallakaan sen parempi on. Mutta kumpi osaa priorisoida tärkeimmät tekemiset ja suoriutuu niistä paremmin arjen pyörityksessä?

Avainasemassa ovat kyky tunnistaa ja hyödyntää omia johtamistaitoja, organisaation kyvykkyyksiä ja varmistaa toimeenpano. Omien asiakkaiden, henkilöstön ja yhteistyökumppanien kuunteleminen antaa arvokasta tietoa oman yrityksen vahvuuksista ja usein parhaat ideat toimenpiteistä juuri tähän hetkeen. Uskallus tarkastella omaa toimintaa syvemmin aina strategiatasolle asti voi olla se pelin ratkaiseva tekijä.

Miten johdatte erilaisia ihmisiä?

Arjen työympäristössä onnistumisiin tarvitaan johtamiselta tavoitteiden, käytännön ohjeiden ja toimintamallien lisäksi inhimillisiä taitoja – kykyä kuunnella, arvostaa, hyväksyä ja palkita. Johtajat ja esimiehet saattavat joskus unohtaa esimerkin voiman, se toimii niin hyvässä kuin pahassakin.

Jokaisella meillä on omia arvoja, asenteita ja toimintatapoja ja näiden ymmärtäminen vuorovaikutustilanteissa on äärimmäisen arvokasta työyhteisön toiminnallisuuden kannalta. Erilaisuudesta voi myös oppia, sillä näkökulmaeroista voi joskus syntyä uusia oivalluksia ja tapoja toimia.

Millaista fiilistä johtaminen luo työyhteisöönne?

Esimiehet ovat koko ajan henkilökunnan tarkkailun alla – miten toimit johtajana, millaista viestiä välität ja mitä saat aikaan.

Mistä ylivertainen henkilöstökokemus kullakin yrityksellä muodostuu, on selvitettävä, avattava ja kommunikoitava niin, että jokainen sen ymmärtää ja voi vaikuttaa yhteiseen ilmapiiriin. Innostava työyhteisö heijastuu aina asiakkaille asti ja houkuttelee myös sopivia ihmisiä hakemaan yritykseen töihin.

Miten mittaatte johtamisen vaikuttavuutta?

Yksinkertaisia mittareita ovat esimerkiksi vastaavatko sanomiset ja tekemiset toisiaan ja mitä asiakkaat kertovat onnistumisesta. Johtoryhmä voi kysyä heille suoraan raportoivilta ihmisiltä ja verrata sitä omiin ajatuksiinsa: miten johtoryhmä auttaa työssä onnistumisessa, millaista tukea johtoryhmältä kaivataan ja mitä johtoryhmän pitäisi tehdä.

Entä jos otamme johtamisen pois, olisivatko asiat tapahtuneet ilman johtamista?

Millaista on yrityksenne tulevaisuuden johtaminen?

Haluamme rakentaa kanssanne tehokkaan, vaikuttavan ja mitattavan tavan johtaa, jonka viemme yhdessä osaksi jokapäiväistä tekemistä.

Autamme johtoryhmää kirkastamaan tavoitteet, rakentamaan strategian ja tarvittavat toimintamallit. Herättelemme tarvittaessa tarkastelemaan omia toimintatapoja, osaamista ja asenteita. Kun jokainen tekijä oivaltaa oman osuutensa isossa kokonaiskuvassa, innostus ja kehittyminen näkyy, ja halu viedä asioita eteenpäin kasvaa.

Esimiesvalmennuksemme antavat keinoja viedä haluttua muutosta koko tiimin arkeen.
Kulmian kokeneet asiantuntijat eivät ole pelkästään teoriaoppineita, vaan valjastavat käyttöönne vuosien kokemuksen ja tietotaidon käytännön tasolla!

Johtamisen kehittämisen palvelumme

  • Strategian rakentaminen, kirkastaminen ja arkeen vienti
  • Liiketoiminnan kasvuohjelmat
  • Johtamis- ja toimintamallit
  • Johtoryhmätyön kehittäminen
  • Esimiestyön kehittäminen
  • Johdon henkilökohtaiset valmennusohjelmat
  • Asiantuntijoiden johtaminen
  • Etäjohtaminen ja online-työkalujen hyödyntäminen

Me Kulmialla autamme yritystänne asiakkaidenne kuuntelemisessa ja asiakaskohtaamisten mallien ja mittareiden rakentamisessa. Emme toimi mutu-tuntumalla, vaan tarjoamme käyttöönne parhaan tiedon ja taidon.

Tutkimuspalvelumme avulla saatte faktatietoa kehittämisen pohjaksi.

Asiantuntijamme jalostavat tutkimustiedot yhdessä kanssanne käytännön toimintaohjeiksi ja jalkautuvat mukaanne asiakaskohtaamisiin, auttaen ja kannustaen.

Jätä yhteydenottopyyntö

Artikkelit ja ajankohtaiset

Huono johtaminen kärjistyy etämaailmassa

Johtamisen maailma on täynnä uusia odotuksia ja näkökulmia. Tietoa tässä hetkessä tärkeistä asioista vyöryy kaikista kanavista, kaikki työ pitäisi nyt tehdä kokonaan uudella tavalla digitaalisesti ja samaan aikaan koko oman ...

Noudattaahan Lean-hankkeesi nopeusrajoituksia?

Lupaavana alkanut kehitystyö tyssää monessa organisaatiossa vauhtisokeuteen. Nopeita vaikutuksia toivova johtaja unohtaa helposti, ettei tehdasympäristössä luotuja metodeja voi sellaisenaan soveltaa asiantuntijatyöhön. Miten asiantuntijoista koostuvaa tiimiä tulisi johtaa? Nopea ...

Johtaja, lakkaa johtamasta

Automatiikka ottaa pian hoitaakseen asiantuntijoiden rutiinitehtävät. Muutos vaatii työntekijöiltä entistä laajempaa ja syvällisempää osaamista. Kun työpaikat täyttyvät itsenäisistä asiantuntijoista, jää johtajan tehtäväksi luoda heille mahdollisimman suotuisat puitteet oman työnsä kehittämiseen. ...

Katso kaikki artikkelit ja ajankohtaiset tästä
Go to Top